تفاهم نامه همکاری دانشگاه با شبکه مجازی دانشگاه های جهان اسلام (CINVU) در برگزاری اولین کنگره بین المللی جمعیت پایدار، آینده مطمئن

 

یادداشت تفاهم نامه همکاری جنرال 

امضا کنندگان:

-رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، دکتر جواد شاهین فر

-دبیرکل شبکه مجازی دانشگا های جهان اسلام، دکتر کریم نجفی برزگر

تاریخ امضا: 16 خرداد 1402