شرایط علمی

193

در مقطع كارشناسي و دکترای عمومی

الف)  متقاضيان ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي بايد داراي مدرك ديپلم تجربی و یا ریاضی (معادل پايان دوره تحصيلات متوسطه در ايران) و پيش‏دانشگاهي يا معادل آن باشند. اين مدارك بايد توسط مراجع ذيربط تاييد شوند.

تبصره‏ 1: متقاضيان كشورهايي كه ارزش ديپلم آنان با ارزش ديپلم متوسطه جمهوري اسلامي ايران برابري نمي كند، لازم است دوره ‏هاي تكميلي را به ميزان مدت تعيين شده از سوي دانشگاه گذرانده و دروس پيش دانشگاهي را با موفقیت طی کنند. موفقیت گذراندن دوره های تکمیلی برای متقاضیان غیربورسیه از سوی شورای پذیرش دانشگاه تایید می گردد.

تبصره‏ 2: اتباع خارجي كه از مدارس متوسطه جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور فارغ التحصيل شده اند، مي‏توانند در دانشگاه ‏ها و موسسات آموزش عالي ايران ادامه تحصيل دهند.

تبصره‏ 3: سوابق تحصیلی اتباع خارجي كه از مدارس داخل كشور جمهوري اسلامي ايران فارغ التحصيل شده ‏اند از شمول اين برنامه مستثني بوده و تابع مقررات پذيرش داوطلبان ايراني خواهند بود.

ب) حداقل معدل قابل قبول برای متقاضیان غیربورسیه مقطع کارشناسی ديپلم 12 یا معادل آن است.

پ) حداقل معدل قابل قبول برای متقاضیان غیربورسیه دکترای عمومی ديپلم 14 یا معادل آن است.

ج) متقاضیان تحصیل در رشته های پزشکی و دندانپزشکی بایستی در مصاحبه علمی و روانشناسی که توسط دانشگاه برگزار می شود نمره قابل قبول را کسب نمایند. 

در مقطع کارشناسی ارشد

الف)  متقاضيان مقطع كارشناسي ارشد بايد مدرك كارشناسي معتبر كه به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده است را داشته باشند.

ب)  حداقل معدل قابل قبول برای متقاضیان غیر بورسیه 14 یا معادل آن است.

پ)  اظهار نظر گروه آموزشي مربوط در خصوص وضعيت علمي متقاضي بر اساس سوابق تحصيلي وي اخذ شود.

ت) در صورت موافقت گروه آموزشی با پذیرش فرد متقاضی، لازم است استاد مشاور فرد متقاضی مشخص شود.

در مقطع دكترای تخصصی

الف)  متقاضيان مقطع دكتري بايد مدرك كارشناسي ارشد معتبر كه به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده است، داشته باشند.

ب)  حداقل معدل قابل قبول برای متقاضیان غیر بورسیه 15 یا معادل آن می باشد.

پ)  اخذ موافقت گروه آموزشي

ت) در صورت موافقت گروه آموزشی با پذیرش فرد متقاضی، لازم است استاد مشاور فرد متقاضی مشخص شود.
از مجموع 1 رأی