توانایی زبان فارسی

183

توانایی زبان فارسی

الف) تسلط كافي به زبان فارسي با ارائه‏ ی گواهي موفقيت در آزمون زبان فارسي

تبصره 1: سنجش ميزان تسلط متقاضي به زبان فارسي به دو شيوه زير انجام مي شود:

1) ميزان آشنايي آن دسته از متقاضيان غير ايراني كه مقطع تحصيلي قبلي خود را در ايران گذرانده ‏اند، مورد قبول است.

2) ميزان آشنايي ساير متقاضيان غير ايراني كه مقطع تحصيلي قبلي خود را در ايران نگذرانده ‏اند بايد توسط يكي از مراكز رسمي معتبر زبان‏ آموزي فارسي ذیل سنجيده و اعلام شود.

*  مركز آموزش زبان فارسي مركز جهاني علوم اسلامي

*  مركز آموزش بين ‏المللي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران (دهخدا)

*  مركز آموزش زبان فارسي دانشگاه بين‏ المللي امام خميني (ره)

*  مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد

* ساير دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كه آمادگي برگزاري دوره زبان و ادبيات فارسي را با تائيد شوراي  بورس دانشجويان غير ايراني داشته باشند.

تبصره‏ 2: متقاضيان حسب نظر مراكز معتبر آموزش زبان فارسي پس از اخذ پذيرش دانشگاه و قبل از شروع دوره تحصيلي، در یکی از مراكز مذكور و يا ديگر مراكز دانشگاهي، به یادگیری زبان فارسي مي‌پردازند.

تبصره‏ 3: پذيرفته شدگاني كه آشنايي كافي با زبان فارسي ندارند، قبل از شروع رسمي دوره تحصيلي ملزم به شركت در دوره زبان و ادبيات فارسي در يكي از مراكز رسمي معتبر زبان ‏آموزي فارسي هستند.

تبصره‏ 4: هزينه برگزاري دوره زبان و ادبيات فارسي دانشجويان غير بورسيه برعهده دانشجو است.

تبصره‏ 5: كليه افرادي كه در آزمون پايان دوره آموزش زبان فارسي موفق به اخذ نمره قبولي نشوند در صورت تائيد مركز آموزش مربوط مي توانند با پرداخت هزينه دوره مجدداً فقط براي يك نوبت در دوره شركت و در صورت قبولي شروع به تحصيل نمايند. اين قبيل افراد در اين مدت از كمك هزينه تحصيلي برخوردار نیستند.

تبصره‏ 6: تجديد دوره دانشجويان غير بورسيه در صورت پرداخت هزينه دوره توسط دانشجو محدوديت ندارد.

تبصره 7: برگزاری دوره به زبان انگلیسی مشروط به موافقت گروه و دانشکده و ارایه مدرک (حداقل آیلتس 6 یا معادل آن) یا مصاحبه آنلاین امکان پذیر است.