تابعیت و اقامت

283

شرایط تابعیت و اقامت: 

الف) نداشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

تبصره‌ی 1: متقاضیانی که دارای تابعیت مضاعف (ایرانی و غیر ایرانی) هستند نمی توانند به عنوان دانشجوي بین المللی پذیرش شوند.

تبصره‌ی 2: پذیرش متقاضیانی که پدر آنان ایرانی بوده و گذرنامه و تابعیت کشور دیگر را دارا می باشند، ممنوع است.

ب) فقدان منع قانونی اقامت در جمهوری اسلامی ایران با تایید مراجع ذیصلاح: داشتن تائيديه از نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور ذيربط يا وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در مورد صلاحيت داوطلب

پ) اقامت این دانشجویان فقط در مرکز استان امکان پذیر است.

تبصره 3: داوطلبانی که مادر آنان ایرانی بوده، در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پذیرفته نمی شوند.

ث) مدارک هویتی که متقاضیان غیربورسیه ملزم به ارائه جهت اخذ پذیرش اولیه می باشند شامل دفترچه پناهندگی یا گذرنامه معتبر دارای روادید و اقامت و یا کارت هویت صادره از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور (برای اتباع افغانستان و عراق) است. لذا دانشگاه از اخذ هر نوع کارت شناسایی صادره از احزاب و سازمانهای مربوط به کشور متبوع داوطلب به عنوان مدرک هویتی خوداری بعمل می‌آورد.

تبصره 5: توجه به تاریخ های اعتبار قید شده روی کارت های هویت صادره از وزارت کشور الزامی نیست.

ج) پذیرفته شدگان بورسیه و غیربورسیه (دارای پذیرش اولیه) پس از دریافت گذرنامه تحصیلی توسط سفارت کشور متبوع، اخذ روادید تحصیلی و نامه تایید صلاحیت عمومی متقاضیان از سوی اداره کل دانشجویان داخل می توانند پذیرش نهایی را از دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دریافت نمایند و از اولین نیمسال تحصیلی ممکن ثبت نام قطعی کنند. 

تبصره‏ 6: در خصوص مدارك هويتي معتبر اتباع كشورهاي افغانستان و عراق، به آخرين بخشنامه‌ اداره‌كل امور دانشجويان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور استناد مي‌شود.

چ) دانشگاه هیچ تعهدی درخصوص صدور مجوز اقامت برای خانواده متقاضیان بورسیه و غیر بورسیه، به استثنای همسر و فرزندان آنان، ندارد.
از مجموع 6 رأی