فرآیند درخواست صدور ویزای تحصیلی و ثبت نام مشروط

134

فرآیند درخواست صدور ویزای تحصیلی و ثبت نام مشروط:

متقاضیان محترمی که موفق به دریافت پذیرش اولیه از شورای پذیرش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی شده اند می بایست بلافاصله با کارشناس محترم امور کنسولی دانشگاه مستقر در معاونت آموزشی ارتباط برقرار نموده و جهت صدور ویزای تحصیلی خود به شرح فرآیند موجود اقدام نمایند.

فهرست مدارک مورد نیاز و استانداردهای آن و توضیحات تکمیلی در خصوص این فرآیند را می توانید در قسمت "اطلاعیه ثبت نام دانشجویان غیرایرانی که داخل ایران تحصیل کرده اند" و "اطلاعیه ثبت نام دانشجویان غیرایرانی که خارج از ایران تحصیل کرده اند" مطالعه نمائید.

فرم درخواست صدور ویزا را از آدرس  https://nkums.ac.ir/Category/41626 دانلود و به دقت تکمیل نمائید.

شماره تماس کارشناس امور کنسولی دانشگاه سرکار خانم انصاری: 0583151 داخلی 1198

آدر ایمیل امور کنسولی دانشگاه consular@nkums.ac.ir

 

فرآیند درخواست صدور ویزای تحصیلی و ثبت نام مشروط.pdf