شرایط جسمی تحصیل در رشته های پزشکی و پیراپزشکی

1440

نقص عضو غیر موثر برای تحصیل در رشته های پیراپزشکی و پزشکی

دارا بودن نقص عضو غیر موثر برای تحصیل در چندین رشته رشته های دانشگاهی گروه تجربی مطرح است. این رشته ها عبارتند از:

داروسازی، فیزیوتراپی، رادیولوژی، رادیوتراپی، اتاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، کاردرمانی، مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه ای و علوم تغذیه

به استثنای رشته های مذکور، در سایر رشته ها از جمله پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و ... متقاضیان باید دارای سلامت جسمانی (از نظر تنفس، قلب و گردش خون، جهاز هاضمه، دستگاه ادراری) و دارای سلامت روانی باشند.

 

نقص عضو غیر موثر برای تحصیل در رشته شنوایی شناسی

نقص عضوهای غیرموثر برای تحصیل در رشته شنوایی شناسی عبارتند از:

 1. یک چشم بودن
 2. دو پا نداشته باشد اما با صندلی چرخدار بتواند حرکت کند.

نقص عضو غیر موثر برای تحصیل در رشته های رادیولوژی و رادیوتراپی و داروسازی

موارد نقص عضو غیر موثر برای سه رشته داروسازی، تکنولوژی پرتوشناسی و تکنولوژی پرتودرمانی یکسان بوده و عبارتند از: 

 1. داشتن یک چشم و یک گوش.
 2. یک تا سه انگشت غیر از انگشت شست در یک دست.
 3. یک پا نداشته باشد اما با پای مصنوعی قادر به راه رفتن باشد.

نقص عضو غیر موثر برای تحصیل در رشته فیزیوتراپی و کاردرمانی و هوشبری

افرادی که یک چشم و یک گوش سالم دارند مجاز به انتخاب رشته فیزیوتراپی و هوشبری می باشند. همچنین داوطلبان دارای یک چشم یا یک گوش نیز می توانند در رشته کاردرمانی تحصیل کنند.

نقص عضو غیر موثر برای تحصیل در رشته علوم تغذیه

داوطلبان دارای این شرایط مجاز به تحصیل در رشته علوم تغذیه می باشند:

 1. دارای یک گوش و یک چشم
 2. فاقد دو پا اما قادر به راه رفتن با پای مصنوعی
 3. یک انگشت غیر از انگشت شست

نقص عضو غیر موثر برای تحصیل در رشته علوم آزمایشگاهی

 1. یک پا نداشته باشد اما با پای مصنوعی قادر به راه رفتن باشد.
 2. دارای یک گوش

نقص عضو غیر موثر برای تحصیل در رشته اتاق عمل

افرادی که دارای یک گوش سالم هستند قادر به تحصیل در رشته اتاق عمل می باشند. سایر نقص ها برای تحصیل در این رشته مجاز نیستند.

نقص عضو غیر موثر برای تحصیل در رشته بینایی سنجی

داشتن یک گوش و یک پا نقص عضو غیرموثر برای تحصیل در رشته بینایی سنجی محسوب می شود. بجز موارد فوق سایر اعضای بدن باید کاملاً سالم و دارایی کارایی لازم باشند.

نقص عضو غیر موثر برای تحصیل در رشته های مهندسی بهداشت محیط، حرفه ای و ایمنی کار

 1. دارای یک گوش
 2. دارای یک چشم
 3. دارای یک دست

مهم: در سایر رشته های گروه پزشکی (از جمله پزشکی، پرستاری، دندانپزشکی، مامایی و ...) داوطلب باید از سلامت کامل جسمی و روانی برخوردار باشد.
از مجموع 85 رأی