فرم تقاضای تحصیل

222

Application Form _Persian_.docx

متقاضی گرامی،

خواهشمند است این فرم را به همراه اسکن مدرک دیپلم، اسکن مدرک پیش دانشگاهی، اسکن پاسپورت و یا کارت شناسایی اتباع، عکس پرسنلی، نامه درخواست، گواهی تسلط به زبان فارسی (در صورتی که زبان شما فارسی است نیازی به ارسال این مدرک ندارید)، و رزومه (در صورت امکان) را به ایمیل امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به آدرس intl@nkums.ac.ir  ارسال نمائید.

 

 
از مجموع 4 رأی